نرده چوبی  ,کولرگازی بوش  ,ماشین ظرفشویی  ,چوب پلاست  ,بازی اندروید  ,گیربکس اتوماتیک  ,خرید از بانه  ,صنایع دستی اصفهان  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,
طرح درس ملي .

طرح درس ملي

دانلود طرح درس ملي

 1. درصورتي كه امكان خريد اينترنتي برايتان مسير نيست  يا فايل مد نظرتون در بين طرح درس هاي ملي موجود نبود براي ثبت سفارش و تهيه فايل طرح درس ملي خودتون ميتونيد به آيدي تلگرامي زير پيام بدين


 2. T.me/Hamyar_moalem
 3. براي تهيه هر كدام بر روي لينك هاي بالا كليك كنيد

 4. ليست طرح درس هاي مبتني بر طرح درس ملي 

 5. براي تهيه هر كدام بر روي لينك ها كليك كنيد


 1. اول ابتدايي 

 2. دانلود طرح درس ملي فارسي اول ابتدايي 

 3. دانلود طرح درس ملي رياضي اول  ابتدايي 

 4. دانلود طرح درس ملي علوم تجربي اول ابتدايي 

 5. دانلود طرح درس ملي قران اول ابتدايي

 6. دانلود طرح درس ملي تربيت بدني اول ابتدايي


 1. دوم ابتدايي 

 2. دانلود طرح درس ملي فارسي دوم ابتدايي 

 3. دانلود طرح درس ملي رياضي دوم ابتدايي 

 4. دانلود طرح درس ملي علوم تجربي دوم ابتدايي 

 5. دانلود طرح درس ملي قران دوم ابتدايي 

 6. دانلود طرح درس ملي هديه هاي آسماني دوم ابتدايي


 1. سوم ابتدايي 

 2. دانلود طرح درس ملي فارسي سوم ابتدايي 

 3. دانلود طرح درس ملي رياضي سوم ابتدايي 

 4. ♥دانلود طرح درس ملي علوم تجربي سوم ابتدايي♥

 5. دانلود طرح درس ملي قران سوم ابتدايي (بزودي )

 6. دانلود طرح درس ملي هديه هاي آسماني سوم ابتدايي 

 7. دانلود طرح درس ملي مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي 


 1. چهارم ابتدايي 

 2. دانلود طرح درس ملي فارسي چهارم ابتدايي 

 3. دانلود طرح درس ملي رياضي چهارم ابتدايي 

 4. دانلود طرح درس ملي علوم تجربي چهارم ابتدايي 

 5. دانلود طرح درس ملي هديه آسماني چهارم ابتدايي 

 6. دانلود طرح درس ملي قران چهارم ابتدايي 

 7. دانلود طرح درس ملي هنر چهارم ابتدايي

 8. دانلود طرح درس ملي تربيت بدني چهارم ابتدايي

 9. دانلود طرح درس ملي مطالعات اجتماعي سال چهارم ابتدايي


 1. پنجم ابتدايي 

 2. دانلود طرح درس ملي فارسي پايه پنجم ابتدايي 

 3. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملي رياضي پنجم ابتدايي 

 4. دانلود طرح درس ملي علوم تجربي پنجم ابتدايي 

 5. دانلود طرح درس ملي قران پنجم ابتدايي 

 6. دانلود طرح درس ملي هديه هاي آسماني پنجم ابتدايي

 7. دانلود طرح درس ملي مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي 


 1. ششم ابتدايي 

 2. دانلود طرح درس ملي فارسي ششم ابتدايي

 3. دانلود طرح درس ملي رياضي ششم ابتدايي 

 4. دانلود طرح درس ملي علوم تجربي ششم ابتدايي 

 5. دانلود طرح درس ملي قران ششم ابتدايي

 6. دانلود طرح درس ملي هديه هاي آسماني ششم ابتدايي 

 7. دانلود طرح درس ملي مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي  1. درصورتي كه امكان خريد اينترنتي برايتان مسير نيست  يا فايل مد نظرتون در بين طرح درس هاي ملي موجود نيست براي ثبت سفارش و تهيه فايل طرح درس ملي خودتون ميتونيد به آيدي تلگرامي زير پيام بدين

 2. T.me/Hamyar_moalem
 3. ليست كتابهاي متوسطه اول و دوم

 4.  
 5. رياضي هفتم هشتم نهم

 6.  
 7. طرح درس ملي رياضي هفتم درس مقدار عددي يك عبارت جبري

 8. طرح درس روزانه ملي رياضي پايه هفتم فصل هشتم مختصات

 9. طرح درس ملي درس رياضي هفتم موضوع درس: روابط بين پاره خط ها

 10. دانلود طرح درس ملي رياضي پايه هفتم فصل هشتم بردار انتقال

 11. دانلود طرح درس ملي رياضي نهم فصل تشابه

 12. ------------------------------------------------------------

 13. قران هفتم هشتم نهم 

 14. طرح درس روزانه ملي قران هفتم 

 15. طرح درس روزانه ملي قران هشتم

 16. طرح درس روزانه ملي قران نهم

 17. ------------------------------------------------------------

 18. علوم تجربي هفتم هشتم نهم

 19. طرح درس ملي علوم هفتم درس آشنايي با مفهوم چگالي

 20. طرح درس ملي علوم تجربي پايه هفتم مبحث انرژِي

 21. طرح درس ملي علوم هفتم سفر آب روي زمين

 22. طرح درس روزانه بر اساس طرح ملي علوم هشتم

 23. طرح درس روزانه ملي علوم نهم فصل حركت چيست

 24. ------------------------------------------------------------

 25. مطالعات اجتماعي هفتم هشتم نهم 

 26. طرح درس ملي مطالعات اجتماعي هفتم درس دهم

 27. طرح درس ملي مطالعات اجتماعي نهم درس سه

 28. طرح درس ملي مطالعات اجتماعي پايه نهم فصل حركات زمين

 29. طرح درس روزانه ملي مطالعات اجتماعي پايه هشتم فصل آسيب هاي اجتماعي

 30. دانلود طرح درس روزانه  ملي مطالعات نهم زيست بوم هاي جهان

 31.  

 1. فرهنگ و هنر

 2. دانلود طرح درس ملي  هنر هفتم

 3. دانلود طرح درس ملي  هنر هشتم 

 4. دانلود طرح درس ملي  هنر نهم

 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 6. پيام آسماني هفتم هشتم نهم

 7. طرح درس روزانه ملي پيام هاي آسماني هفتم پيامبر رحمت

 8. طرح درس روزانه ملي پيام آسماني پايه هشتم همه چيز در دست تو

 9. طرح درس روزانه ملي پيام آسماني پايه نهم


 1. ادبيات فارسي

 2. طرح درس روزانه ملي فارسي هفتم درس زنگ آفرينش

 3. طرح درس روزانه  ملي فارسي هشتم

 4. طرح درس روزانه ملي فارسي نهم درس آرشي

 5. طرح درس روزانه ملي فارسي دهم درس چشمه

 6. دانلود طرح درس ملي فارسي يازدهم درس پروده عشق

 7. طرح درس روزانه  ملي فارسي دوازدهم درس گذر سياوش از آتش

 8.  طرح درس ملي فارسي و نگارش دهم فني و كاردانش

 9. طرح درس ملي فارسي و نگارش يازدهم فني و كاردانش

 10. طرح درس ملي فارسي و نگارش دوازدهم فني و كاردانش

 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. علوم و فنون ادبي

 2. طرح درس ملي علوم و فنون دهم

 3. طرح درس ملي علوم و فنون يازدهم

 4. طرح درس ملي علوم و فنون دوزادهم

 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. نگارش

 3. طرح درس ملي نگارش هفتم 

 4. طرح درس ملي نگارش هشتم

 5. طرح درس ملي نگارش نهم

 6. طرح درس ملي نگارش دهم

 7. طرح درس ملي نگارش يازدهم

 8. طرح درس ملي نگارش دوازدهم

 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. كار و فناوري هفتم هشتم نهم

 2. دانلود طرح درس ملي كار  و فناوري هفتم

 3. دانلود طرح درس ملي كار  و فناوري هشتم

 4. دانلود طرح درس ملي كار  و فناوري نهم

 5. طرح درس ملي  كار و فناوري نهم مبحث الگوريتم

 6. طرح درس روزانه  ملي  كار و فناوري مقطع نهم (۲)

 7.  
 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 9. زبان انگليسي

 10. دانلود طرح درس ملي زبان انگليسي هفتم

 11. دانلود طرح ملي زبان انگليسي هشتم 

 12. دانلود طرح درس ملي زبان انگليسي نهم

 13. دانلود طرح درس ملي زبان انگليسي دهم 

 14. دانلود طرح درس ملي زبان انگليسي يازدهم

 15. دانلود درس ملي زبان انگليسي دوازدهم

 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 17. آمادگي دفاعي

 18. طرح درس روزانه ملي آمادگي دفاعي نهم پدافند غير عامل

 19. طرح درس روزانه ملي  آمادگي دفاعي درس اول پايه دهم

 20. طرح درس روزانه  ملي  آمادگي دفاعي درس دوم پايه دهم


 1. رياضي

 2. دانلود طرح درس ملي رياضي و امار (۱) -  دهم انساني 

 3. دانلود طرح درس ملي رياضي و امار (۲) -  يازدهم انساني 

 4. دانلود رياضي و امار (۳) -  دوازدهم انساني 

 5. دانلود طرح درس ملي رياضي (۱) - دهم تجربي

 6. دانلود طرح درس ملي  رياضي (۲) - يازدهم تجربي

 7. دانلود طرح درس ملي رياضي (۳) - دوازدهم تجربي

 8. دانلود طرح درس ملي رياضي (۱) - دهم رياضي 

 9. دانلود طرح درس مليآمار و احتمال - يازدهم رياضي

 10. دانلود طرح درس ملي حسابان (۱) - يازدهم رياضي 

 11. دانلود طرح درس ملي  حسابان (۲) - دوزادهم رياضي

 12. دانلود طرح درس ملي  هندسه (۱) - دهم رياضي 

 13. دانلود طرح درس ملي هندسه (۲) - يازدهم رياضي

 14. دانلود طرح درس ملي هندسه (۳) - دوازدهم رياضي

 15. دانلود طرح درس ملي رياضيات گسسته رياضي 

 1. دانلود طرح درس روزانه ملي رياضي دهم فني و كاردانش

 2. دانلود طرح درس روزانه ملي رياضي يازدهم فني و كاردانش

 1. دانلود طرح درس روزانه ملي رياضي دوازدهم فني و كاردانش

 2. دانلود طرح درس ملي رياضي دوازدهم تجربي تركيب توابع

 3. ♥ دانلود طرح درس ملي حسابان (۲) سال دوازدهم معادلات مثلثاتي

 4.  
 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 6. جامعه شناسي 

 7. دانلود طرح درس ملي جامعه شناسي دهم

 8. دانلود طرح درس ملي جامعه شناسي يازدهم

 9. دانلود طرح درس ملي جامعه شناسي دوازدهم

 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 11. تفكر و سبك زندگي هفتم و هشتم

 12.  
 13. طرح درس روزانه ملي تفكر و سبك زندگي هشتم نقاشي شاهزاده خانم  

 14. دانلود طرح درس روزانه ملي تفكر و سبك زندگي هشتم عادت ها

 15. طرح درس روزانه ملي تفكر و سبك زندگي هفتم من كيستم چيست؟

  دانلود طرح درس روزانه ملي تفكر و سبك زندگي هفتم حكايت راستي چيست؟

  طرح درس روزانه ملي تفكر و سبك زندگي هفتم خودآگاهي چيست؟

  دانلود طرح درس روزانه ملي تفكر و سبك زندگي هفتم سكه طلا

  طرح درس روزانه ملي تفكر و سبك زندگي هفتم قاطعيت و جرات ورزي

 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. عربي

 19. دانلود طرح درس ملي عربي هفتم 

 20. دانلود طرح درس ملي عربي هشتم

 21. دانلود طرح درس ملي عربي نهم

 22. دانلود طرح درس ملي عربي دهم

 23. دانلود طرح درس ملي عربي يازدهم انساني

 24. دانلود طرح درس ملي عربي يازدهم تجربي

 25. دانلود طرح درس ملي عربي دوازدهم انساني

 26. دانلود طرح درس ملي عربي دوازدهم تجربي

 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 28.  
 29.  

 30.  

 31. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 32. شيمي

 33. دانلود طرح درس ملي شيمي دهم 

 34. دانلود طرح درس ملي شيمي يازدهم 

 35. دانلود طرح درس ملي شيمي دوازدهم 

 36. دانلود طرح درس ملي شيمي دهم فني و حرفه اي و كاردانش 

 37.  
 38.  
 39. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 40. زيست شناسي

 1. طرح درس ملي زيست شناسي دهم  

 2. طرح درس ملي كلاس يازدهم زيست شناسي درس دستگاه عصبي مركزي

 3. دانلود طرح درس ملي  زيست دوازدهم مبحث پروتئين ها

 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------

 5. دين و زندگي

 6. طرح درس ملي  دين و زندگي دهم زيبايي پوشيدگي

 7. طرح درس دين و زندگي يازدهم - درس اول هدايت الهي 

 8. طرح درس دين و زندگي يازدهم - عصر غيبت

 9. دانلود طرح درس ملي دين و زندگي دوازدهم درس يگانه بي همتا

فلسفه

دانلودطرح درس ملي فلسفه يازدهم كتاب جديد ۹۸ 

دانلود طرح درس ملي فلسفه دوازدهم كتاب جديد ۹۸ 

جغرافيا

دانلود طرح درس ملي جغرافيا دهم

دانلود طرح درس ملي جغرافيا يازدهم

دانلود طرح درس ملي جغرافيا دوازدهم درس اول

دانلود طرح درس ملي جغرافيا ( ۳)   دوازدهم درس دوم

 

تاريخ

دانلود طرح درس ملي تاريخ (۱)  دهم

 1. دانلود طرح درس ملي تاريخ ( ۲ ) يازدهم 

 1. دانلود طرح درس ملي تاريخ ( ۳) 

 

فيزيك

دانلود طرح درس روزانه ملي فيزيك دهم 

دانلود طرح درس روزانه ملي فيزيك يازدهم 

دانلود طرح درس ملي روزانه فيزيك دوازدهم 

 1. دانلود طرح درس ملي فيزيك دوازدهم مبحث خازن 

 2. دانلود طرح درس ملي فيزيك مبحث قوانين نيوتون

 3.  
 4.  

 

طرح درس ملي متوسطه دوم 

 1. طرح درس ملي  منطق دهم درس درس ششم قضيه حملي

 2.  طرح درس ملي  اقتصاد دهم 

 3. دانلود تفكر و سواد رسانه اي طرح درس ملي درس اقناع

 1. دانلود طرح درس ملي روانشناسي يازدهم درس اول

 1. طرح ملي انسان و محيط زيست يازدهم

 2. طرح درس روزانه ملي زمين شناسي يازدهم 

 1. طرح درس روزانه ملي سلامت و بهداشت دوازدهم 

دانلود طرح درس ملي هويت اجتماعي دوازدهم 

 1. دانلود طرح درس ملي تحليل فرهنگي 

 2. دانلود طرح درس ملي اخلاق حرفه اي 

دانلود طرح درس روزانه ملي مديريت خانواده و سبك زندگي(پسران)

دانلود طرح درس روزانه ملي مديريت خانواده و سبك زندگي(دختران )

دانلود طرح درس روزانه ملي كارگاه كارآفريني و توليد دهم رشته هاي نظري 

دانلود طرح درس روزانه ملي كارگاه نوآوري و كارآفريني يازدهم  

 


 

 1. طرح درس ملي براي كتب فني حرفه اي و كاردانش

 2. طرح درس روزانه براساس طرح درس ملي هنر درخانه ۳


برچسب: ،
بازدید:

ادامه مطلب

نوشته شده: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۱:۰۰ توسط:هميار معلم موضوع:
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
آخرین مطالب
برترین مطالب
مطالب تصادفی
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 10
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :

http://www.monoblog.ir/ads/fb4a1af661a1397ded95f0fe7a798f6b.gif

لینک های روزانه
لينكي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
چت باکس
صفحات
[ ۱ ]